UCBUG游戏网-最安全的绿色下载站点!

ucbug游戏网 > 新闻中心 > 手游攻略 > → 腾讯天天飞车烧饼修改器辅助全部修改代码ID集合

腾讯天天飞车烧饼修改器辅助全部修改代码ID集合

作者:网络 来源:ucbug游戏网 时间:2014-03-28 10:10

腾讯天天飞车烧饼修改器辅助全部修改代码ID集合,由ucbug整理,好的话就给个赞吧!

烧饼修改器修改代码方法:

1、下载烧饼、葫芦侠等可以修改的软件;

2、进入游戏切换到你拥有的车辆属性的那也(就是点开始游戏);

3、打开修改器,以萌萌为例代码是10110。搜索10110。得到100左右的数值结果,全部修改为你想要车的代码。

4、点击游戏返回看到你的萌萌变成你想要的车啦。

全部代码:

商品ID,对应Commodity===================================================
Commodity_Name_1 = 2500金币
Commodity_Desc_1 = 2500金币
Commodity_Name_2 = 5000金币
Commodity_Desc_2 = 5000金币
Commodity_Name_3 = 10000金币
Commodity_Desc_3 = 10000金币
Commodity_Name_4 = 15000金币
Commodity_Desc_4 = 15000金币
Commodity_Name_5 = 20000金币
Commodity_Desc_5 = 20000金币
Commodity_Name_6 = 25000金币
Commodity_Desc_6 = 25000金币
Commodity_Name_20 = 5爱心
Commodity_Desc_20 = 5爱心
Commodity_Name_21 = 9爱心
Commodity_Desc_21 = 9爱心
Commodity_Name_22 = 12爱心
Commodity_Desc_22 = 12爱心
Commodity_Name_23 = 20爱心
Commodity_Desc_23 = 20爱心
Commodity_Name_24 = 40爱心
Commodity_Desc_24 = 40爱心
Commodity_Name_25 = 100爱心
Commodity_Desc_25 = 100爱心
Commodity_Name_30 = VIP 1天
Commodity_Desc_30 = VIP 1天
Commodity_Name_31 = VIP 30天
Commodity_Desc_31 = VIP 30天
Commodity_Name_32 = VIP 180天
Commodity_Desc_32 = VIP 180天
Commodity_Name_33 = VIP 720天
Commodity_Desc_33 = VIP 720天
Commodity_Name_10 = 氮气
Commodity_Desc_10 = 迅速加速至最高车速
Commodity_Name_11 = 超级喷射
Commodity_Desc_11 = 获得15秒超级喷射效果
Commodity_Name_14 = 紧急燃油
Commodity_Desc_14 = 单局可补充40%燃油
Commodity_Name_16 = 重量增强
Commodity_Desc_16 = 碰撞时减少速度损失
Commodity_Name_17 = 超车雷达
Commodity_Desc_17 = 惊险超车难度降低50%
Commodity_Name_18 = 积分加成
Commodity_Desc_18 = 获得积分有10%加成
Commodity_Name_19 = 高效燃料
Commodity_Desc_19 = 赛车行驶距离增加10%
Commodity_Name_10013 = 幻影
Commodity_Desc_10013 = 
Commodity_Name_10022 = 疾风
Commodity_Desc_10022 = 
Commodity_Name_10031 = 锐风
Commodity_Desc_10031 = 
Commodity_Name_10040 = 威酷
Commodity_Desc_10040 = 
Commodity_Name_10072 = 开拓者
Commodity_Desc_10072 = 
Commodity_Name_10081 = 赛吉特
Commodity_Desc_10081 = 
Commodity_Name_10092 = 阿波罗
Commodity_Desc_10092 = 
Commodity_Name_10103 = 雷瑟
Commodity_Desc_10103 = 
Commodity_Name_10110 = 萌萌
Commodity_Desc_10110 = 
Commodity_Name_10120 = 歌斯特
Commodity_Desc_10120 = 
Commodity_Name_10131 = 北极光
Commodity_Desc_10131 = 
Commodity_Name_10141 = 男爵
Commodity_Desc_10141 = 
Commodity_Name_10153 = 朱雀
Commodity_Desc_10153 = 
Commodity_Name_10163 = 科迈罗
Commodity_Desc_10163 = 
Commodity_Name_10171 = 英朗XT
Commodity_Desc_10171 = 
Commodity_Name_10182 = Birdy K
Commodity_Desc_10182 = 
Commodity_Name_10192 = ATS
Commodity_Desc_10192 =
Commodity_Name_20001 = 白勇太
Commodity_Desc_20001 = 充满热情的赛车新手。
Commodity_Name_20002 = 小橘子
Commodity_Desc_20002 = 提供一次备用燃油
Commodity_Name_20003 = 扎西
Commodity_Desc_20003 = 自动吸取赛道金币
Commodity_Name_20004 = 马克
Commodity_Desc_20004 = 碰撞时减少速度损失
//车手名称
Racer_Name_20001 = 白勇太
Racer_Name_20002 = 小橘子
Racer_Name_20003 = Birdy K
Racer_Name_20004 = 凯奇
//物品ID,对应Thing===================================================
Thing_Name_10 = 氮气
Thing_Quantifier_10 = 个
Thing_Name_11 = 超级喷射
Thing_Quantifier_11 = 个
Thing_Name_14 = 紧急燃油
Thing_Quantifier_14 = 个
Thing_Name_16 = 重量增强
Thing_Quantifier_16 = 个
Thing_Name_17 = 超车雷达
Thing_Quantifier_17 = 个
Thing_Name_18 = 积分加成
Thing_Quantifier_18 = 个
Thing_Name_19 = 高效燃料
Thing_Quantifier_19 = 个
Thing_Name_20002 = 小橘子
Thing_Quantifier_20002 = 无
Thing_Name_20003 = 埃里克
Thing_Quantifier_20003 = 无
Thing_Name_20004 = 温克尔
Thing_Quantifier_20004 = 无
Thing_Name_20001 = 汤普森
Thing_Quantifier_20001 = 无
Thing_Name_10013 = 幻影
Thing_Quantifier_10013 = 辆
Thing_Name_10023 = 疾风
Thing_Quantifier_10023 = 辆
Thing_Name_10022 = 疾风
Thing_Quantifier_10022 = 辆
Thing_Name_10033 = 锐风
Thing_Quantifier_10033 = 辆
Thing_Name_10032 = 锐风
Thing_Quantifier_10032 = 辆
Thing_Name_10031 = 锐风
Thing_Quantifier_10031 = 辆