UCBUG游戏网-最安全的绿色下载站点!

ucbug游戏网 > 新闻中心 > 游戏攻略 > → 《西游灭妖传》CE修改攻速和物品代码大全

《西游灭妖传》CE修改攻速和物品代码大全

作者:网络 来源:原创 时间:2016-04-13 18:40

《西游灭妖传》CE修改攻速和物品代码大全

服务器时间代码.datetime 不是这      改完存档时间会出错误
服务器时间代码.tetime   就是这

0.50000改成一个改成1是超快攻速另一个改成-1是怪物飘人物头上方便打要一半的改

虎牙.HU_YA
熊肉.XIONG_LOU
狼牙.LANG_YA..
狐尾.JIUWEIHU_WEIBA0
彼岸花.BIAN_HUA6
芫花.YUAN_HUA.
馒头.MAN_TOU.
水果.鸡腿.JI_TUI.
烧鸡.SHAO_JI.
乳猪.RU_ZHU.
苹果.PING_GUO.
香蕉.XIANG_JIAO.
葡萄.PU_TAO.
桃子.TAO_ZI.
缚妖索图谱.FUYAOSUO_TUPUo
照妖镜图谱.ZHAOYAOJING_TUPUc
净瓶图谱.YUJINGPIN_TUPUi
甘泉.GAN_QUAN9
虎筋.HU_JINl
熊筋.XIONG_JINl
玄金.XUAN_JINc
水之石.SHUI_ZHI_SHIr
净瓶碎片.JINGPIN_SUIPIANi
1级强化石.QIANGHUASHI_YI
2级强化石.QIANGHUASHI_ERA
柏果.BAI_GUO
落英花.LUOYING_HUA.
乌舌兰.WUSHE_LAN.
紫草种子.ZI_CAO_Z.MC_ZI_CAOQ
通心草种子.TONGXIN_CAO_Z.MC_TONG_XIN_CAOT
蓝翎草种子.LANLING_CAO_Z.MC_LAN_LING_CAOT
绝忧草种子.JUEYOU_CAO_Z.MC_JUE_YOU_CAOW
露凝草种子.LUNING_CAO_Z.MC_LU_NING_CAOW
紫草.ZI_CAOT
通心草.TONGXIN_CAO.
蓝翎草.LANLING_CAO.
绝忧草.JUEYOU_CAOW
露凝草.LUNING_CAO.
钥匙.YAO_SHI3
绿骷髅.LV_KU_LOU
篮骷髅.LAN_KU_LOU
白骷髅.BAI_KU_LOU
止泻草.ZHIXIE_CAO
野果.YE_GUO0
行者棍.XINGZHE_GUN
狼牙拳套.LANGYA_QUANTAO3
青铜剑.QING_TONGJIAN0
红木杖.HONGMU_ZHANG0。.
乌金铲.WUJIN_CHAN6
盘纹棍.PANWEN_GUN
龙牙拳套.LONGYA_QUANTAO
青锋剑.QINGFENG_JIAN9
白椴杖.BAIDUAN_ZHANG9
突云铲.TUYUN_CHAN6
阴阳棍.YINHANG_GUNK
幻影拳套.HUANYIN_QUANTAO
游龙剑.YOULONG_JIANB。     MC_YOU_LONG_JIAN
珊莹杖.SHANYIN_ZHANG6
赤炎铲.CHIYAN_CHAN
棉衫.MIAN_SHANE
布衫.BU_SHANQ
麻布衣.MABU-YI9
丝绸袍.SICHOU_PAO0
皮衣.PI_YI
兽纹衣.SHOU_WEN6。     .MC_SHOU_WEN.
宵烛衣.XIAOZHU_YIc
貂皮衣.DIAOPI_YIK      .MC_DIAO_PI_YI
霓裳袍.NICHANG_PAO
琥珀衣.HUBO_YI
软猬衣.RUAN-WEIi。      .MC_RUAN_WEI.
紧身衣.JINGSHEN_YI9
银环衣.YINHUAN_YI       .MC_YIN_HUAN_YI
金缕袍.JINROU_PAO9
乌蚕衣.WUCHAN_YI
荧光(金).YINGGUANG_JINN
荧光(木).YINGGUANG_MU.
荧光(水).YINGGUANG_SHUI.
荧光(火).YINGGUANG_HUO.
荧光(土).YINGGUANG_TU.
风月(金).FENGYUE_JIN6
风月(木).FENGYUE_MU.
风月(水).FENGYUE_SHUI.
风月(火).FENGYUE_HUO.
风月(土).FENGYUE_TU.
碧水(金).BISHUI_JIN
碧水(木).BISHUI_MU.
碧水(水).BISHUI_SHUI.
碧水(火).BISHUI_HUO.
碧水(土).BISHUI_TU.[木]
缚妖索.BOYAO_SUO
[金]照妖镜.ZHAOYAO_JINK
[水]净瓶.YUJIN_PIN