UCBUG游戏网-最安全的绿色下载站点!

ucbug游戏网 > 新闻中心 > 游戏攻略 > → ucbug图文并茂为您讲解一键ghost还原精灵硬盘版使用方法(9)

ucbug图文并茂为您讲解一键ghost还原精灵硬盘版使用方法(9)

作者:网络 来源:ucbug游戏网 时间:2012-07-12 15:41遇到任何问题,均可通过到论坛求助,发贴时注意:必须详细描述故障现象(屏幕提示),
并以附件的形式发一份“一键GHOST诊断报告.txt”,以供大家帮助你分析原因和解决问题,也有利于软件的日后改进。
 

相关文章