UCBUG游戏网-最安全的绿色下载站点!

ucbug游戏网 > 新闻中心 > 游戏攻略 > → 越狱高手讲解iphone4 IOS5.1完美降级5.0.1图文搭配教程 (7)

越狱高手讲解iphone4 IOS5.1完美降级5.0.1图文搭配教程 (7)

作者:消息 来源:ucbug游戏网 时间:2012-05-11 23:18


                             
              现在打开   红雪(itunes会自动关闭 然后设备会进入恢复模式 )        
点击扩展     弹出恢复模式(必须要用红雪B5C工具才能弹出恢复模式:B5C红雪下载地址:


接下来会提示你进入DFU模式
 


点Next      根据提示操作

             然后什么都别动  手机等会处出现越狱时候的英文代码

             代码结束后会有一个奔跑的菠萝 菠萝消失后就自动开机

              恭喜成功降级到5.0.1了!!!

相关文章