UCBUG游戏网-最安全的绿色下载站点!

ucbug游戏网 > 新闻中心 > 洛克攻略 > → 4399洛克王国潜能妙妙性格怎么好?洛克王国潜能妙妙什么性格好?

4399洛克王国潜能妙妙性格怎么好?洛克王国潜能妙妙什么性格好?

作者:网络 来源:ucbug游戏网 时间:2013-12-05 18:52

4399洛克王国潜能妙妙性格怎么好?洛克王国潜能妙妙什么性格好?

洛克王国潜能妙妙性格怎么好?洛克王国潜能妙妙什么性格好?

答:洛克王国潜能妙妙是花瓶宠,不推荐大家练它,如果还是想练,因为有暗算技能,所以推荐走物攻流,推荐性格:固执、开朗

推荐配招:暗算+临行留念+撕咬+狂咬

洛克王国潜能妙妙技能表